Ik wil een voorspelbaarder rooster

1 jaar geleden
926
1
0

Je hebt er recht op! Een rooster waar je vanuit kan en je vrije dag waar niemand aankomt, dan is toch wat je wil? Er zijn nu in jouw cao afspraken gemaakt om wijzigingen in roosters en extra diensten te beperken.

  • Roosters en werktijden moeten voorspelbaar zijn door ze tenminste 4 weken voorafgaand aan de dienst vast te stellen;
  • Er worden geen wijzigingen aangebracht in een vastgesteld rooster tenzij jij dat wil;
  • Je hoeft niet bereikbaar te zijn op tijden dat je niet net ingeroosterd;
  • Je moet voldoende rust- en hersteltijd krijgen tussen verschillende diensten.

Heb je het gevoel dat het hieraan ontbreekt binnen jouw organisatie? Laat het dan weten. Werkgevers en vakbonden vinden het namelijk belangrijk om medewerkers en teams maximaal invloed en zeggenschap te geven over werktijden en roosters. Jouw mening doet ertoe.