De nieuwe handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg

9 maanden geleden
195
0
0

De nieuwe handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg is gemaakt voor alle zorgprofessionals die werken met kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte of volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit kan gaan om mensen die thuis of in een zorginstelling langdurige zorg krijgen.

De handreiking geeft handvatten om de proactieve zorg goed te organiseren. Je vindt in de handreiking praktische aanwijzingen voor het starten, voortzetten, organiseren en toepassen van proactieve zorgplanning bij een grotere doelgroep. De handreiking is bedoeld voor zorgverleners, maar zeker ook bruikbaar voor familie en naasten die betrokken zijn bij proactieve zorgplanning voor kwetsbare naasten in de langdurige zorg.

Bron: Handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg