De O van het SOFA-model: Tips voor het ondersteunen van mantelzorgers

1 jaar geleden
261
0
0

De O staat voor Ondersteunen.

De cliënt die jouw hulp nodig heeft is namelijk soms niet de enige die het moeilijk heeft. Ook de naasten kunnen het zwaar hebben met de zorg voor hun zieke geliefde. Ze willen graag helpen, maar dat gaat soms ten koste van henzelf. Wie 24/7 voor zijn naaste klaar wil staan, gaat er na een tijdje soms ook zelf aan onderdoor.

Wat kan jij doen om het makkelijker voor ze te maken?
  • Bied een luisterend oor. Ook als ze (nog) geen ondersteuning nodig hebben.
  • Let op signalen van overbelasting. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hoofdpijn, nekpijn of niet goed meer voor zichzelf zorgen.
  • Ga in gesprek met de naasten. Vraag hoe het echt met ze gaat en denk met ze mee over hoe het beter kan.
  • Stel voor om anderen bij de hulp te betrekken. Misschien zijn er familieleden of vrienden waarmee ze de zorg kunnen delen?
  • Vindt een mantelzorger het moeilijk om hulp of bemoeienis van anderen te accepteren?
    Dat is lastig, maar stel ze dan deze vraag: ‘Goed voor een ander zorgen begint met goed voor jezelf zorgen. Hoe zie jij dat?’. Wellicht brengt deze vraag ze tot een beter inzicht.
  • Zie je dat de cliënt te veel van de naaste vraagt en leidt dit tot een schuldgevoel bij de mantelzorger? Ga dan hierover in gesprek met de cliënt en de naasten samen.

Meer weten over het SOFA-model, kijk hier
Over ieder onderdeel van het SOFA-model is een artikel met praktische tips op de website te vinden. 

Heb je nog andere tips voor het ondersteunen van de naasten van je cliënt? Deel ze hieronder!

Bron: Zorg voor beter