Wanneer van start met proactieve zorgplanning?

9 maanden geleden
202
0
0

Hoe kan je passende zorg blijven bieden? Ook als zich een crisissituatie voordoet en snel ingrijpen noodzakelijk is. Dat kan door al in een vroeg stadium een gesprek aan te gaan met kwetsbare mensen en hun naasten over de gewenste zorg en behandeling. Door hun wensen en doelen vast te leggen, kun je passende zorg blijven bieden. Maar wanneer voer je dat gesprek? Dat moment kan door verschillende gebeurtenissen worden ingezet.

  • Op verzoek van een cliënt of naaste
  • Wanneer iemand steeds slechter functioneert
  • Een verandering in gezondheidsstatus
  • Wanneer iemand de kwaliteit van leven als onvoldoende ervaart
  • Belangrijke levensgebeurtenissen zoals een verhuizing of het verlies van een naaste 
  • Een ziekenhuisopname
  • Als iemand tijdelijk of langdurend verblijft in een zorginstelling.

Bron: Handreiking proactieve zorgplanning in de langdurige zorg